Ceny

Hacking Pro vítěze celé soutěže je připravena hlavní cena - bezplatná účast na mezinárodním kryptologickém workshopu Mikulášská kryptobesídka, který se koná 1.prosince v Praze. Pořadatel 5.ročníku TNS (Trusted Network Solutions, http://www.tns.cz/) hradí za vítěze registrační poplatek a zve jej srdečně na tuto akci.

replika historického skla - qobchod.cz První tři řešitelé dále získají ceny, které věnovalo nakladatelství Zoner Press a Královská huť. Luštitelé dostanou jednu z knih HACKING - umění exploitace nebo Velká kniha PHP 5 a MySQL a dále soupravu dvou číší, které jsou kopie dle originálu z 16.století.

Ceny získají i další tři luštitelé, kteří budou vylosování z těch, kteří dosáhnou alespoň patnáct bodů. V tomto případě se cena skládá z knihy nakladatelství Zoner Press a jedné číše - historické repliky.

Děkuji touto cestou všem sponzorům soutěže:

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2005, Pavel Vondruška ml. Dotazy