Informace

Vážení čtenáři, 25.9.2005 zahajujeme již tradiční podzimní soutěž o ceny v luštění jednoduchých šifrových textů. Obdobné soutěže pořádal náš e-zin v letech 2000-2004. V roce 2000 byly úlohy zaměřeny na klasické šifrové systémy. V roce 2001 soutěž pokračovala řešením "modernějších" systémů. V letech 2003 a 2004 jsme předložili úlohy od hříček, přes jednoduché šifry až po klasické šifrové systémy (jednoduchá záměna, transpozice, periodické heslo). V tomto roce se setkáte s obdobnými úkoly.

Pokud se chcete podívat na tyto starší úlohy, najdete je zde:
Soutěž 2004: http://soutez2004.crypto-world.info/
Soutěž 2003: http://crypto-world.info/soutez2003/index.php
Soutěž 2001: http://crypto-world.info/index2.php?vyber=soutez2
Soutěž 2000: http://crypto-world.info/index2.php?vyber=soutez

V letošním ročníku navážeme na léta 2003-2004 a opět budete luštit obdobný typ úloh to znamená šifrové texty od jednoduchých hříček (pracovně nazváno skautský tábor) přes úkoly, které lze sice luštit tradičními metodami, ale k rychlejšímu řešení vede chytrý nápad, postřeh nebo speciální znalost (pracovně nazváno úlohy pro připravené) až po klasické šifrové systémy (pracovně nazváno úlohy pro luštitele). Pokud se chcete na soutěž připravit, doporučuji prolistovat stará čísla našich e-zinů (nejen věnovaných soutěži) - určitě v nich najdete něco k inspiraci a úlohy se vám budou řešit snáze.

Pokud jde o řešení klasických šifrových systémů, doporučuji doprovodné texty k prvním lekcím přednášky Úvod do klasických a moderních metod šifrování ALG082. Kurs probíhal pod odborným vedením doc. RNDr. J.Tůmy, DrSc. na katedře algebry MFF UK Praha v zimním semestru 2005 ( http://adela.karlin.mff.cuni.cz/~tuma/nciphers.html).

Doporučujeme při řešení využít starší články v e-zinech Crypto-World :
Steganografie, Crypto-World 9/2000, str.2-5
Jednoduchá záměna,Crypto-World 10/2000, str. 2-4
Jednoduchá transpozice, Crypto-World 11/2000, str. 2-6
Substituce složitá - periodické heslo, srovnaná abeceda, Crypto-World 12/2000, str. 4-10
Fleissnerova otočná mřížka, Crypto-World 11/2004, str. 7-8
Jedno-dvoumístná záměna, Crypto-World 11/2004, str. 5-6
Popis šifry PlayFair, Crypto-World 3/2005, str. 11-14
Dešifrace textu zašifrovaného Enigmou, Crypto-World 78/2005, příloha
Zlomkový šifrovací systém - Earle Chaseho, Crypto-World 9/2005, str. 4-5
Popis šifry ÜBCHI, ÜBCHI
Popis šifry ADFGX , ADFGX
Kódová kniha, Crypto-World 9/2001, str. 2-7
Absolutně bezpečný systém, Crypto-World 10/2001, str. 2-6

Řešení úloh ročníku 2004, Crypto-World 12/2004, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2003, Crypto-World 12/2003, celé číslo
Řešení úloh ročníku 2001 Crypto-World 1/2002, str. 2-15
Řešení úloh ročníku 2000, Crypto-World Vánoce/2000, celé číslo

Další nápověda bude zveřejňována v NEWS
Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2005, Pavel Vondruška ml. Dotazy